Terug

Ambulante Forensische Zorg

Dit leertraject gaat over ambulant werken in de forensische zorg en wat deze specifieke setting vraagt van de forensisch professional. Daarvoor wordt ingegaan op de impact van de relatief korte contactmomenten met de cliënt en de relatie die dit heeft met onder meer het gebruik van het netwerk van de cliënt, de MDO’s, de samenwerking met andere partijen en het inzetten van vormen van blended care.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

De professional heeft na afronding van het leertraject inzicht in wat de ambulante zorg specifiek van hem vraagt als forensisch professional.

Subleerdoelen
De professional:

  • kan de kenmerken van de ambulante forensische setting verwoorden;
  • handelt vanuit de kennis dat cliënten zich veelal niet uit eigen motivatie hebben aangemeld en weet hoe dit doorwerkt in de aanpak van de begeleiding en/of behandeling;
  • kan risicotaxatie en risicomanagement in de ambulante forensische setting toepassen;
  • heeft kennis van het begrip handelingssnelheid en kan deze kennis in de praktijk toepassen;
  • erkent het belang van maximaal gebruik maken van het MDO;
  • weet hoe hij het MDO organiseert voor zichzelf in formele en informele overleggen
  • kan van het belang van werken in een keten van partijen en specifiek die van de reclassering verwoorden.