Terug

Behandelen en beheersen: werken in het PPC

Dit is een brede basismodule waarin je kennismaakt met het precaire evenwicht in behandeling en beveiliging binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Deze module is ook geschikt voor andere gesloten settingen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

  • Kun je reflecteren op het effect van je gedrag op je omgeving.
  • Ben je in staat feedback te geven aan, te vragen aan en te ontvangen van collega’s.
  • Herken je het dilemma beheersen versus behandelen.
  • Weet je wat forensische scherpte is en begrijp je het belang van de toepassing ervan in het werk.
  • Zie je forensische scherpte in relatie tot de relevante thema’s binnen het werkveld, zoals werk- en leefklimaat, risicotaxatie en -management, psychopathologie en delictrisico.
  • Ben je in staat om inzichten uit je reflectie met betrekking tot forensische scherpte aan te kaarten in de relatie met de cliënt en/of je team: afstemming binnen het team, inhoudelijke discussie rondom behandelaanpak met het team en uitdragen van één visie als team naar de cliënt.
  • Ben je in staat om zorg op maat te bieden, gericht op de mens als cliënt.
  • Heb je oog voor de zorgbehoefte en de levensloop van de cliënt.
  • Heb je kennis van relationele veiligheid.