Terug

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

De activiteiten van ervaringsdeskundigen in de zorg hebben een eigen karakter, werkwijze en taal. In de afgelopen jaren hebben de activiteiten van ervaringsdeskundigen ook een verticale ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de behoefte toenam om een basis te bieden voor alle opleidingsniveaus.

In 2022 is de herziene versie van het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid uitgebracht. In deze generieke beschrijving zijn de taken van de ervaringsdeskundige beschreven en zijn de competenties geduid welke het meest kenmerkend zijn voor de ervaringsdeskundige.

De kern van ervaringsdeskundigheid  bestaat uit het vermogen om ruimte te maken voor de ontwikkeling van ervaringskennis op het niveau van het individu, de organisatie en de samenleving. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. 

Naar het beroepscompetentieprofiel