Terug

Consensusbespreking en multidisciplinair overleg

In dit leertraject leert de deelnemer de doelen van een consensusbespreking en een MDO. Hij ontdekt welke rol hij zelf speelt in deze overlegsituaties. Verder gaat hij aan de slag met de manier waarop hij samen met zijn team gefundeerd risicotaxatie en -management kan uitvoeren.

Leerdoelen

Na afronding van het verdiepings leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het doel is van een multidisciplinair overleg;
 • Wat het doel is van een consensusbespreking;
 • Wat zijn rol is: in het MDO en in een consensusbespreking.
 • Hoe hij samen met zijn team gefundeerd risicomanagement en -taxatie kan uitvoeren;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn in zijn rol als forensisch professional;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt met het team;
 • Wat zijn taken in het overleg zijn;
 • Hoe hij informatie kan inbrengen;
 • Hoe hij het beste zijn verantwoordelijkheid kan pakken.
 • Hoe hij een bijdrage kan leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.