Terug

Crisisontwikkelingsmodel 2 (training)

Het crisisontwikkelingsmodel 2.0 is een analyse-instrument dat extra handvatten biedt voor hulpverleners. Het erkennen en herkennen van de verschillende emoties in de opbouwende spanning geven aanknopingspunten voor de interventies. Spanning die voortkomt uit verdriet en angst vraagt om een andere benadering dan oplopende spanning door woede.

Het herkennen en onderkennen van emoties biedt een ingang voor een dialoog. Verdiepende kennis over welke emoties zich voordoen, zijn helpend om sneller en effectiever emoties te herkennen van woede, verdriet en ondraaglijk lijden, angst en verrassing, afschuw en minachting en blijdschap.

Door samen met cliënten na te denken over de verschillende emoties, hoe deze te hanteren zijn en natuurlijk wat er dan in de verschillende fasen helpt, ontstaat er een fijnmazig observatie en handelingskader voor de cliënt én begeleiders. Het COM 2.0 model biedt hierdoor nog meer handvatten voor analyse en interventies.

Dat geeft hulpverleners differentiatie en onderscheiding ten aanzien van emoties om gericht te reageren. Door dieper inzicht in de onderliggende emoties krijgt de hulpverlener een kader om de meerdere lagen van een spannende situatie te verkennen en vandaaruit aan te sluiten bij een cliënt. De emotie die het meeste aandacht opeist is niet vanzelf ook de emotie die het meeste aandacht nodig heeft.

Opleidingsduur

Een à twee dagen.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Een à twee dagen.

Aantal dagdelen zelfstudie

Een dagdeel.

Vorm van de opleiding/training

In company.

Aanbieder

Trifier bv.

Contactgegevens