Terug

De behoefte van de cliënt

Podcast 'Tussen kaders en herstel'. In deze podcast worden dilemma’s en afwegingen onderzocht die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. De podcast in ontwikkeld in het kader van het project deskundigheidsbevordering BW/MO. 

Deze aflevering

In deze aflevering onderzoeken we de vraag: in hoeverre kun je in de forensische zorg aansluiten bij de behoeftes van de cliënt?

Contactgegevens

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
+31 (0)30 2910010
secretariaat@efp.nl