Terug

De Forensische patiënt

Dit leertraject geeft de forensische professional inzicht in de doelgroep waarmee hij werkt. Het geeft basisinformatie over de doelgroep, mogelijke psychiatrische stoornissen en daarbij behorende gedragskenmerken. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de professional de cliënt niet zozeer ziet als delinquent, maar als persoon. Ook wordt het belang van heldere communicatie en de valkuilen voor miscommunicatie belicht. Ook het waarnemen, analyseren en coderen van gedrag wordt behandeld, gerelateerd aan persoon, context en psychopathologie. Aan het einde van dit leertraject heeft de professional inzicht in de doelgroep waarmee hij werkt en weet hij op hoofdlijnen waar hij rekening mee moet houden in de communicatie.
 

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat de meest voorkomende problematiek is bij cliënten binnen de forensische zorg;
 • Welk gedrag veel voorkomend is bij deze doelgroep;
 • Hoe je het beste kunt omgaan met dit gedrag;
 • Wat de rol van communicatie is in relatie met een cliënt;
 • Waar de valkuilen kunnen liggen bij overdracht en tegenoverdracht;
 • Wat van belang is bij overdracht en tegenoverdracht;
 • Wat het belang is van teamfunctioneren;
 • Hoe je gebruik kunt maken van het RNR-model;
 • Hoe het RNR-model wordt toegepast;
 • Hoe het RNR-model zich verhoudt tot herstel;
 • Hoe je het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren;
 • Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s kan voorspellen en verklaren;
 • Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 • Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie;
 • Hoe je om dient te gaan met naasten en familie om zo een gezond leef- en werkklimaat te bevorderen.