Terug

De rol van de forensische professional

Dit basisleertraject gaat over de rol van de forensisch professional en hoe deze ingevuld dient te worden aan de hand van het competentieprofiel. Ook wordt er behandeld welke werkzame mechanismen een rol spelen bij het creëren van een gezond leef- en werkklimaat, wat bijdraagt aan een optimaal behandeleffect. Ook wordt aandacht besteed aan het samenwerken in een team en het waarnemen, analyseren en coderen van gedrag zodat de deelnemer patronen kan leren herkennen en zo risico’s kan inschatten.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

  • Hoe hij/zij zijn/haar rol van forensisch professional in dient te vullen:
  • Hoe hij/zij kan bijdragen aan de autonomie van de cliënt;
  • Hoe hij/zij in deze rol omgaat met afstand en nabijheid;
  • Hoe je samenwerkt als team;
  • Welke competenties hiervoor nodig zijn;
  • Wat ethisch handelen is;
  • Waarom ethisch handelen van belang is bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden;
  • Hoe je gedrag van de cliënt kunt waarnemen, analyseren en coderen.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl
www.forensischeleerlijn.nl