Terug

Samenwerking tussen ketenpartners

Podcast 'Tussen kaders en herstel'. In deze podcast worden dilemma’s en afwegingen onderzocht die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. De podcast in ontwikkeld in het kader van het project deskundigheidsbevordering BW/MO. 

In deze aflevering staat de samenwerking tussen ketenpartners in de BW/MO sector centraal.

Afleveringen

  1. De behoefte van de cliënt
  2. De spagaat tussen kaders en herstel
  3. De samenwerking tussne ketenpartners