Terug

De spagaat tussen kaders en herstel

Podcast 'Tussen kaders en herstel'.

In deze podcast worden dilemma’s en afwegingen onderzocht die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. De podcast in ontwikkeld in het kader van het project deskundigheidsbevordering BW/MO. 

Deze aflevering

Deze aflevering gaat in op de spagaat die medewerkers ervaren tussen het herstel/krachtgericht- en forensische werken binnen een BW/MO-instelling. Forensische cliënten zijn ondervertegenwoordigd in de BW/MO-sector. Het schipperen tussen herstel/krachtgericht werken en bijzondere voorwaarden van de forensische cliënt vraagt echt wat anders van de professional. En hoe werk je aan herstel binnen een kader van juridische regels? Een ervaringsdeskundig begeleider, zorgprofessional en onderzoeker delen hun ervaringen.

Contactgegevens

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
+31 (0)30 2910010
secretariaat@efp.nl
www.efp.nl