Terug

Delictanalyse

In dit leertraject leert de cursist wat een delictanalyse en een delictscenario is aan de hand van casuïstiek. Hij leert hoe hij bij het uitvoeren van een delictscenario verslag dient te leggen. Ook wordt ingegaan op de rol die de cursist heeft in het geheel en hoe hij deze het beste kan invullen.

Leerdoelen

Na afronding van dit verdiepingsleertraject weet de forensisch professional:

  • Wat het doel is van delictanalyse:
  • Dat de cliënt zich bewust wordt van zijn rol bij het gepleegde delict;
  • Wat delictanalyse inhoudt;
  • Wat delictscenario inhoudt:
  • Dat het een onderdeel van delictanalyse is;
  • Dat het een feitelijk verslag is van de gebeurtenissen tijdens het plegen van het delict;
  • Dat het ontstaat door de interactie tussen twee factoren: de persoon en de context.