Terug

Introductie wet- en regelgeving

In deze modules van de Forensische Leerlijn wordt overzicht en inzicht geboden in de wet- en regelgeving in de forensische zorg. Ook wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat er wetgeving is specifiek voor een forensische cliënt. De diverse wetten komen aan bod, gekoppeld aan de verschillende settingen die de forensische zorg rijk is: ambulant, klinisch en begeleid wonen.

Leerdoelen

De deelnemer...

 • heeft inzicht in de belangenafweging achter de wet- en regelgeving in de forensische zorg;
 • overziet de verschillende wetten die belangrijk zijn voor de forensische zorg;
 • weet hoe de verschillende wetten die belangrijk zijn voor de forensische zorg in relatie staan tot elkaar;
 • weet welke verschillende forensische zorgtitels er zijn;
 • is bekend met de regelgeving over gegevensbescherming;
 • is bekend met rechten en plichten ten aanzien van de behandeling en verlof;
 • is bekend met met maatregelen rondom middelengebruik;
 • is bekend met het klachtrecht;
 • is bekend met met tuchtrecht;
 • is bekend met met maatregelen rondom orde en veiligheid;
 • is bekend met ethische kwesties en juridische kaders;
 • weet om te gaan met de verantwoordelijkheden binnen de forensische zorg en wet en regelgeving.