Terug

Escalatie en de-escalatie

In de forensische zorg is het mogelijk dat een situatie in contact met de cliënt in behandelcontact escaleert. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wees bekend met deze oorzaken en weet hoe te handelen bij een escalatie zodat (mogelijke) dreiging en agressie voorkomen kan worden. Dit doe je door te de-escaleren. Dit alles gericht op het herstel van de cliënt.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

  • Benoemen waarom het bij escalatie en de-escalatie van belang is om goed samen te werken als team;

Contactgegevens