Terug

Forensisch werken in de MO/BW: een vak apart

In de training 'Forensisch werken in de MO/BW: een vak apart' leren deelnemers wat forensisch werken anders maakt dan werken met een niet-forensische populatie en gaan we hier gelijk mee aan de slag. Theorie en praktijk (in de vorm van begeleidingsplannen) worden aan elkaar gekoppeld. Ook is ruim aandacht voor het werk op de groep en welke rol professionals hierin hebben.

Opleidingsduur

Een - drie dagen, op maat.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Twee tot zes. 

Aantal dagdelen zelfstudie

Maximaal een dagdeel. 

Vorm van de opleiding/training

In company

Aanbieder

Metis Zorg

Contactgegevens

www.metiszorg.nl
pschaftenaar@metiszorg.nl