Terug

Forensische Scherpte

In dit basisleertraject leert de deelnemer wat forensische scherpte is, hoe hij dit moet toepassen en wat dit betekent voor zijn handelen. Er wordt gereflecteerd op de forensische scherpte van het individu en wat hier in teamverband bij komt kijken.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel
De professional weet wat forensisch scherp handelen inhoudt. Hij kan reflecteren op zijn eigen forensische scherpte en hiernaar handelen, mede door dit te bespreken met collega’s.

Subleerdoelen
De professional:

  • weet wat forensische scherpte is en begrijpt het belang van de toepassing ervan in het werk.
  • ziet forensische scherpte in relatie tot de relevante thema’s binnen het werkveld (zoals deze ook aandacht krijgen in de Forensische Leerlijn). Denk hierbij aan: werk- en leefklimaat, risicotaxatie en -management, psychopathologie en delictrisico.
  • is in staat om inzichten uit zijn reflectie met betrekking tot forensische scherpte, aan te kaarten in de relatie met de cliënt en/of zijn team.