Terug

Forensische zorg binnen BW/MO

Dit leertraject richt zich op het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, maar stimuleert de cursist ook vooral om op een andere manier naar de cliënt en een behandeling te kijken. Het leertraject leert de cursist dat de cliënt regie heeft over zijn eigen behandeling, en hoe hij daar het beste mee om kan gaan.

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject:

 • Weet de deelnemer hoe herstelondersteunend te werken;
 • Weet de deelnemer (meer) van de methode krachtgericht te werken;
 • Is de deelnemer bekend met het belang van netwerkpartners;
 • Is de deelnemer bekend met het belang van informatie opvragen tijdens de instroomfase;
 • Weet de deelnemer hoe hij in contact kan blijven met de cliënt;
 • Kan de deelnemer risico’s en beschermende factoren monitoren;
 • Kan de deelnemer kan de cliënt ondersteunen;
 • Is de deelnemer zich bewust dat hij agressie kan begrenzen;
 • Is de deelnemer zich bewust welke rol hij heeft in het ingrijpen bij escalatie;
 • Is de deelnemer zich bewust van de samenwerkingsband met collega’s in zijn team;
 • Kan de deelnemer reflecteren op eigen gedrag en op het gedrag van het team.

Contactgegevens

Info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl