Terug

Handboek Forensische Zorg

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg, die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere justitiële titel. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving.

Doel 

Het handboek biedt professionals een praktische handreiking en geeft een beschrijving van het stelsel forensische zorg, welke taken en hoe deze worden uitgevoerd en welke verantwoordelijkheden de ketenpartners hebben.

Inhoud

Het handboek bevat een uitwerking van de werkwijzen. Het gaat uit van de juridische basis van de Wet forensische zorg (Wfz), onderliggende regelgeving en de afspraken over werkwijzen die tussen de verschillende ketenpartners zijn gemaakt. Hiermee vormt het handboek een aanvulling op:

  • Inkoopdocumenten
  • Beleidsregels NZa Forensische Zorg
  • Plaatsingskader
  • Beleidskader indicatiestelling
  • Ketenprocessen indicatiestelling en plaatsing forensische zorg

Contactgegevens

Dienst Justitiële Inrichtingen

Bezoekadres
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres
Postbus 30132
2500 GC Den Haag