Terug

Duurzame Verbinding (handreiking)

Doelgroep

Forensische instellingen om recidive bij korter durende justitiële maatregelen en specifiek na strafrechtelijke machtiging (artikel 37) terug te dringen.

Implementatietraject

In 2012 werd in de FPK van Inforsa gestart met het beleid van ‘duurzame verbinding’: een werkwijze van relationele zorg in de kliniek en het houden van contact na behandeling (na afsluiten van de formele behandelrelatie). Met als een van de doelen om de recidive (bij korter durende justitiële maatregelen en specifiek na strafrechtelijke machtiging (artikel 37)) terug te dringen.

Naast dat tussen 2012 en heden ervaring is opgedaan met deze werkwijze, heeft er ook wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden. Dat onderzoek heeft geleid tot een beschrijving van de relationele werkwijze in de kliniek. Daarnaast is de waarde en betekenis onderzocht voor (ex)-cliënten en voor medewerkers. Ook is een studie uitgevoerd naar de tweejaarlijkse strafrechtelijke recidive van ex-artikel 37 cliënten, waarbij drie groepen met elkaar vergeleken zijn: de groep die relationele zorg en contact na behandeling heeft gehad (n=45), de groep cliënten die in dezelfde periode uit de andere drie FPK’s in Nederland zijn uitgestroomd (n=23) en een groep die eerder bij Inforsa is uitgestroomd (tussen 2007 en 2010), toen deze werkwijze (nog) niet geimplementeerd was (n=43). De resultaten van deze studie laten zien dat de recidive in de groep ‘relationele zorg en contact na behandeling’ veel lager is, dat de kans op recidive in deze groep vier maal kleiner is en dat ‘relationele zorg en contact na behandeling’ een voorspeller lijkt te zijn voor (niet) recidiveren.

Deze uitkomsten zijn veelbelovend genoeg om de werkwijze ook op andere plekken te implementeren. Van september 2018 tot en met mei 2019 heeft in De Woenselse Poort (DWP) een implementatiepilot plaatsgevonden. Daarnaast is er een handreiking opgsteld voor andere instellingen die dit beleid ook willen implementeren. Deze handreiking betreft een bundeling van de kennis die opgedaan is tijdens de ontwikkeling en implementatie bij FPK Inforsa, kennis die is voortgekomen uit het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd bij FPK Inforsa en kennis die is opgedaan bij de implementatie bij De Woenselse Poort.

Naar de handreiking

Contactgegevens 

info@kfz.nl
www.kfz.nl