Terug

Infographic slachtofferbewust werken

In de TBS wordt steeds meer rekening gehouden met de wensen en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Om dat op een gestructureerde wijze te kunnen doen is recentelijk de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld. Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk werkers de behoeften van slachtoffers, nabestaanden en tbs-gestelden in kaart brengen en beoordelen hoe daar rekening mee kan worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door contact tussen slachtoffers en maatschappelijk werkers van een tbs-kliniek te organiseren of door contact tussen het slachtoffer en de tbs-gestelde zelf te organiseren.
 
In de handreiking staan belangrijke thema’s waar forensisch maatschappelijk werkers over na kunnen denken wanneer ze de wensen en behoeften van slachtoffers, nabestaanden en tbs-gestelden inventariseren.
 

Contactgegevens

info@kfz.nl
www.kfz.nl