Terug

Inleiding risicotaxatie en -management

Dit leertraject geeft een inleiding in risicotaxatie en risicomanagement. De deelnemer leert het belang van beide, hoe de relatie tussen beide zich verhoudt, welk doel ze hebben en welke rol hij en het team hierin spelen. Er is hierbij aandacht voor gewenste attitude, kennis en vaardigheden bij de deelnemer en het toepassen van de principes van het RNR-model.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het RNR-model is en hoe je dit kunt inzetten;
 • Hoe de 3 basisprincipes bijdragen aan een effectieve behandeling richting het verlagen van risico;
 • Wat risicotaxatie- en management is en wat het belang is;
 • Dat risicotaxatie- en management bijdraagt aan het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt;
 • Dat risicotaxatie als middel wordt ingezet en niet als doel;
 • Wat risicotaxatie uitvoeren in een team inhoudt;
 • Wat gefundeerd risicomanagement uitvoeren inhoudt:
 • Hoe je gedrag waarneemt en hier adequaat acties op uitzet en dit rapporteert;
 • Hoe hij oog heeft voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
 • Hoe je risico’s kunt signaleren;
 • Hoe je het beste kunt handelen bij risico’s;
 • Hoe je risicofactoren kunt koppelen aan concrete behandeldoelen;
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn;
 • Hoe je communiceert met de cliënt;
 • Hoe je jouw communicatie aan kunt passen aan de cliënt;
 • Hoe jouw rol zich verhoudt tot het team;
 • Hoe je jouw eigen kennis kunt inzetten in het team;
 • Hoe je het beste jouw verantwoordelijkheid kunt pakken.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl