Terug

Omgaan met agressie

Agressie is veelvoorkomend binnen de forensische zorg. Wat het precies is en hoe hiermee dient te worden omgegaan wordt in deze module besproken. Ook wordt belicht waardoor agressie kan ontstaan zodat het wordt herkend en hier juist en tijdig op geanticipeerd kan worden.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

  • Wat agressie is;
  • Waar agressie vandaan kan komen;
  • Op welke manieren je kunt omgaan met agressie;
  • Hoe je met een cliënt in gesprek kunt gaan over agressie;
  • Welke factoren van invloed kunnen zijn bij het ontstaan van agressie;
  • Hoe je dient te handelen na afloop van een agressie-incident.
  • Wat het belang is van psychopathologie en delictrisico;
  • Dat psychopathologie en delictrisico gedrag voorspelt en verklaart;
  • Dat je vanuit gedrag moet redeneren;
  • Het begrijpen van de functie en betekenis van het gedrag.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl
www.forensischeleerlijn.nl