Terug

Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)

Een moreel beraad is een methode waarmee je ethische dilemma’s uit je werk gestructureerd bespreekt met collega’s. Dit helpt om alle keuzerichtingen te zien en hiermee gericht aan de slag te gaan. Het doel van dit ondersteunend instrument is om te begrijpen wat moreel beraad is en hoe de deelnemer dit kan toepassen. De deelnemer gaat samen met zijn collega’s aan de slag met ethische dilemma’s aan de hand van de methode ‘moreel beraad’.

Omdat de uitvoering van dit ondersteunend instrument grotendeels op de werkvloer gebeurt, wordt er geen accreditatie voor aangevraagd.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit ondersteunend instrument weet de forensisch professional:

  • Wat ethische dilemma’s zijn;
  • Waarom het van belang is om bekend te zijn met de normen en waarden van jezelf en de cliënt;
  • Hoe je moreel beraad voert.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl