Terug

Opleiding forensische psychiatrie

Het werken in de forensische psychiatrie verschilt op wezenlijke punten van het werken in de reguliere hulpverlening. Het vereist een specifieke benadering en deskundigheid.

Hulpverlening binnen een justitieel kader heeft gevolgen voor de doelstelling van de hulpverlening, voor het methodisch handelen en voor de verantwoording die over de hulpverlening moet worden afgelegd. Het vraagt om integrale, sectoroverschrijdende samenwerking.

In deze opleiding ontwikkel je de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast is de opleiding erop gericht om informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang te brengen. De leergebieden die worden behandeld zijn: psychopathologie, risicotaxatie, juridische aspecten van forensisch werken en beroepsmatig en methodisch handelen (de-escalatie en dwangzorg, gesprekstechnieken, herstelgericht werken en intercultureel werken).

Naar de opleiding

Opleidingsduur

140 uur

Aantal dagdelen contactonderwijs

20 dagen

Vorm van de opleiding/training

Op locate RINO in Utrecht of incompany

Aanbieder

RINO Groep

Contactgegevens

030-2308450