Terug

Protocol delictanalyse in de forensische zorg

Een delictanalyse is de feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het gepleegde delict. Hierbij worden de gedachten, gevoelens en het gedrag van de patiënt systematisch nagevraagd en uiteengezet. Bij de patiënt spelen zaken zoals zijn/haar persoonlijkheid, een psychiatrische stoornis, (het gebrek aan) vaardigheden en eventueel middelengebruik een rol. Hiernaast kan de situatie waarin de patiënt zich bevond, voorafgaand aan en ten tijde van het plegen van het delict, van invloed zijn geweest op het komen tot het uiteindelijke delictgedrag. In dit onderzoek is gekeken hoe de delictanalyse van patiënten bij verschillende forensische instellingen wordt vormgegeven, om zicht te krijgen op verschillende werkwijzen en hetgeen er eigenlijk wordt verstaan onder 'delictanalyse' bij patiënten onder professionals. Er is een inventarisatie tot stand gekomen van de manier waarop deze instellingen inhoud geven aan delictanalyse, zodat uiteindelijk kon worden toegewerkt naar een ideaaltypisch model. Op basis van deze practice-based werkwijzen en beschikbare wetenschappelijke kennis over de doeltreffendheid van de delictanalyse is een standaard model geformuleerd voor de inzet en invulling van delictanalyse als methode binnen de forensische zorg.

Contactgegevens

KFZ
info@kfz.nl
www.kfz.nl