Terug

Recidive tijdens forensische zorgtrajecten

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft in 2021 een rapport uitgebracht  over recidivecijfers van de ambulante zorg.

De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. De recidive van de jeugdige daders en van jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten schommelt enigszins over de tijd, maar de recidive van de meest recente jaren ligt ongeveer op hetzelfde niveau als aan het begin van de onderzoeksperiode. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Contactgegevens

Postadres

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

secretariaat@wodc.nl