Terug

Relationele veiligheid

In dit verdiepingsleertraject gaat de deelnemer aan de slag met relationele veiligheid.

Leerdoelen

 • De deelnemer erkent het belang van relationele veiligheid in de behandeling van de cliënt;
 • De deelnemer kan relationele veiligheid in beeld brengen aan de hand van:
 • het team;
 • De cliënten;
 • De wereld binnen de instelling;
 • De buitenwereld van de cliënten.
 • De deelnemer kan de relationele veiligheid verbeteren aan de hand van See (zien), Think (denken) en Act (doen):
 • De deelnemer ZIET wat er om hem heen gebeurt in de instelling;
 • De deelnemer denkt na over het gedrag dat hij observeert (waar komt het mogelijk vandaan, wat zou de betekenis kunnen zijn, en wat zijn de mogelijke risico’s);
 • De deelnemer DOET iets voordat het mis gaat.
 • De deelnemer kan stappen zetten om actief met zijn team te werken aan relationele veiligheid.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl