Terug

Risicofactoren en beschermende factoren

In dit leertraject leert deelnemer het belang van het herkennen van risicofactoren en beschermende factoren. Hij leert hoe hij de risico’s kan herkennen en ernaar kan handelen, waarbij hij oog heeft voor de beschermende factoren. Daarbij leert hij vanuit de risicofactoren te komen tot concrete behandeldoelen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het belang is van risicofactoren en beschermende factoren;
 • Hoe hij oog heeft voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
 • Hoe hij risico’s kan signaleren;
 • Hoe hij het beste kan handelen bij risico’s;
 • Dat risicofactoren gekoppeld kunnen worden aan concrete behandeldoelen.
 • Hoe hij tot beschermende factoren komt.
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren:
 • Dat op basis van waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s voorspeld en verklaard kunnen worden;
 • Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 • Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie.
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl