Terug

Risicomanagement

De deelnemer gaat in dit basisleertraject dieper in op risicomanagement. Hij leert dat er sprake moet zijn van ‘gefundeerd risicomanagement’ en hoe hij dat kan bewerkstelligen. Hierbij wordt duidelijk aandacht besteed aan de rol die de cliënt in dit proces speelt.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat de betekenis is van risicomanagement;
 • Wat het belang is van risicomanagement:
 • Dat het bijdraagt aan het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt.
 • Hoe hij gefundeerd risicomanagement uitvoert:
 • Dat het haalbaar moet zijn voor de cliënt.
 • Wat zijn taak is in risicomanagement;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn;
 • Wat zijn competenties zijn;
 • Wat zijn eigen vooroordelen zijn;
 • Wat zijn beperkingen zijn en de eigen hiaten of valkuilen;
 • Hoe hij communiceert met de cliënt;
 • Hoe hij zijn communicatie aan kan passen aan de cliënt;
 • Hoe zijn rol zich verhoudt met het team;
 • Hoe hij zijn eigen kennis kan inzetten in het team;
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl