Terug

Risicotaxatie-instrument FARE

In dit leertraject gaat de cursist aan de slag met het risicotaxatie-instrument FARE. Hij leert hoe hij het recidiverisico van een cliënt kan inschatten op basis van dit instrument. Ook leert hij hoe hij de uitkomsten kan interpreteren. Daarnaast leert hij hoe hij veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico moet monitoren tijdens een behandeling.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

  • Begrijpt de forensisch professional het risicotaxatie-instrument FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie) en weet hoe hij deze kan inzetten;
  • Weet de forensisch professional hoe hij een cliënt kan taxeren en het recidiverisico kan inschatten met behulp van de FARE;
  • Kan de forensisch professional de uitkomst van de FARE interpreteren;
  • Kan de forensisch professional het actuarieel en klinisch recidiverisico inschatten;
  • Weet de forensisch professional hoe hij veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico moet monitoren tijdens een behandeling.