Terug

Risicotaxatie-instrument HKT-R

Dit leertraject gaat in op de methodiek van risicotaxatie en in het bijzonder op de toepassing van het risicotaxatie instrument HKT-R.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject:
  • kun je toelichten wat het doel van risicotaxatie is;
  • kun je beargumenteren waarom risicotaxatie zorgvuldig moet worden uitgevoerd;
  • heb je kennis genomen van de relatie tussen de kwaliteit van risicotaxatie en het aantal beoordelaars, de noodzaak om diverse en betrouwbare bronnen te gebruiken en risicotaxatie bij specifieke groepen en in diverse contexten;
  • ken je de methodiek van risicotaxatie (feiten in kaart brengen, betekenis geven, klinisch gewogen eindoordeel, risicomanagement);
  • ben je op de hoogte van divers beschikbaar instrumentarium en heeft hij (hier kan ook zij gelezen worden) kennis genomen van de doelgroepen c.q. contexten waarvoor deze instrumenten het meest geschikt zijn;
  • ben je bekend met de begrippen historische, klinische en toekomstige risicohanteringsindicatoren;
  • heb je – in grote lijnen – kennis genomen van de wijze waarop je historische, klinische en toekomstige risicohanteringsindicatoren kan scoren.