Terug

Rol van de sociotherapeut

In dit basisleertraject leert de sociotherapeut meer over zijn rol binnen de forensische zorg. Hij raakt bekend met het competentieprofiel en de toepassing hiervan. Ook worden de werkzame mechanismen behandeld die bijdragen aan een gezond leef- en werkklimaat. De sociotherapeut leert wat zijn rol is binnen het team en hoe hij deze het beste kan vervullen. Hij krijgt besef hoe intensief zijn contact is met de cliënt en hoe hij vanuit deze rol kan bijdragen aan het herstelproces. In dit contact weet hij aansluiting te vinden bij de cliënt en zijn handelen af te stemmen op dit individu.

Leerdoelen

Na afronding van het basisleertraject weet je:

 • Wat sociotherapie is;
 • Welke competenties wenselijk zijn in de rol van sociotherapeut;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk is als sociotherapeut;
 • Wat de rol, taken en verantwoordelijkheden zijn van de sociotherapeut;
 • Wat je rol voor toegevoegde waarde heeft;
 • Hoe je rol zich verhoudt met het team en andere disciplines;
 • Hoe je het beste je taakverantwoordelijkheid kunt pakken;
 • Hoe je aansluiting kunt vinden bij de cliënt;
 • Waarom het van belang is om rekening te houden met de cliënt en zijn leerstijl, kennisniveau, problematiek etc.;
 • Hoe je risico’s kunt signaleren;
 • Hoe je kunt handelen wanneer hij risico’s heeft gesignaleerd;
 • Hoe je het beste kunt handelen bij risico’s;
 • Wat de rol is van het netwerk en de omgeving van de cliënt;
 • Hoe je gedrag van de cliënt kunt waarnemen, analyseren en coderen

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl