Terug

Samenwerken met ervaringsdeskundigen

In dit leertraject ga je meer leren over de verschillen, overeenkomsten en samenwerking tussen ervaringsdeskundige professionals en niet-ervaringsdeskundige professionals.

In dit leertraject zijn dingen soms vrij zwart-wit gepresenteerd om het leerpunt te verhelderen. Deze weergave is tot stand gekomen in uitgebreid overleg tussen ervaringsdeskundige en niet-ervaringsdeskundige zorgprofessionals met verschillende perspectieven. De realiteit in de werkomgeving is echter vaak genuanceerder.

Leerdoelen

Hoofdoel
Na afronding van dit leertraject:

  • Heb je kennis van de toegevoegde waarde en betekenis van ervaringsdeskundigheid in een forensisch kader en hoe deze zich verhoudt tot het herstel van de cliënt. Je bent je als ervaringsdeskundige bewust van je eigen rol (verantwoordelijkheden, kennis en kunde) en houding jegens andere zorgprofessionals (niet-ervaringsdeskundigen), ten behoeve van wederzijds begrip en samenwerking. Dit is in het belang van het herstel van de cliënt.

Subdoelen

  • Ben je je bewust van de toegevoegde waarde binnen het herstelgericht werken van ervaringsdeskundigheid voor de cliënt (hoop, verbinding, empowerment en kwaliteit van leven) in het herstelproces.
  • Ben je je ervan bewust dat het nodig is om als team de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de ervaringsdeskundig zorgprofessional helder te hebben, omdat het anders een negatieve invloed op de onderlinge samenwerking kan hebben.
  • Heb je inzicht in de (voor)oordelen die er kunnen zijn tussen niet-ervaringsdeskundige zorgprofessionals en ervaringsdeskundige zorgprofessionals. Ook ben je je bewust van jouw (eventuele) eigen (voor)oordelen.
  • Ben je je bewust van het belang van een goede samenwerking en waarom het in gesprek gaan met elkaar over de mogelijke verschillen en (voor)oordelen belangrijk is om goede zorg te kunnen leveren.
  • Weet je wat het van je vraagt om te komen tot een goede samenwerking:
  • Heb je als niet-ervaringsdeskundig zorgprofessional inzicht in het beroepscompetentieprofiel van een ervaringsdeskundig zorgprofessional.
  • Creëer je als niet-ervaringsdeskundig zorgprofessional ruimte voor de rol van de ervaringsdeskundige, zodat deze optimaal diens kunde, expertise en perspectief kan inzetten.
  • Help je elkaar gezamenlijk bij valkuilen en praktische zaken zoals rapportage/werkafspraken.
  • Ben je in staat om te reflecteren op de samenwerking binnen je team en wat verbeterd zou kunnen worden om alle rollen tot hun recht te laten komen voor het herstel van de cliënt (eigen rol, het proces, de uitkomst en het vervolg).

Contactgegevens

info@forensischeleerlijn.nl 
www.forensischeleerlijn.nl