Terug

Landelijk Kenniscentrum LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft leermiddelen ontwikkeld over het herkennen en vaststellen van LVB in het algemeen. Op sommige vlakken komt dit overeen met het werken met forensische cliënten, maar er zijn ook verschillen. Ben jij een professional die werkt met forensische cliënten? Dan zouden deze uitgelichte leermiddelen jou kunnen helpen.

 

Signalenkaart

De signalenkaart biedt een praktisch overzicht om de signalen van een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB) te herkennen en op de beperking aan te sluiten.

Signalenkaart LVB

Tool Aansluiten bij een LVB… (hoe) doe jij dat?

Deze praktische tool biedt handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en geeft links naar verdieping.

Tool Aansluiten bij een LVB

Bronnenoverzicht LVB & GGZ

Dit overzicht van belangrijke informatiebronnen is gemaakt om de herkenning in beide zorgsectoren te bevorderen en de handelingsverlegenheid op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling te verminderen.

Bronnenoverzicht LVB & GGZ

Handreiking Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Hierin worden de belangrijkste kenmerken van een LVB beschreven. Er wordt ingegaan op wat een LVB kan betekenen voor het alledaagse functioneren, hoe een LVB en de factoren die daaraan gerelateerd zijn kunnen samenhangen met een verhoogd risico op probleemgedrag en wat voor invloed een LVB heeft op het doen van diagnostisch onderzoek en op de behandeling van jeugdigen en (jong)volwassenen.

Handreiking Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Richtlijn Effectieve interventies

In deze richtlijn worden aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking beschreven.

Richtlijn Effectieve interventies

De e-learning Zie jij het, die LVB?

Deze module is voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB. Je leert wat een LVB is en wat de signalen zijn.

E-learning module 1 'Ogen open voor LVB'

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft nog veel meer producten ontwikkeld, maar deze zijn niet specifiek forensisch.

Lees meer over de producten op de website

Contact

Landelijk Kenniscentrum LVB
Postbus 519
3500 AM Utrecht
030 7400 400

info@kenniscentrumlvb.nl
www.kenniscentrumlvb.nl