Terug

Technologie in de forensische behandeling

Techwijzer FZ is een website die een overzicht biedt van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld. Alle middelen zijn direct bruikbaar in de behandeling en begeleiding van cliënten. 

De website biedt informatie over wat het is, hoe het toepasbaar is in de forensische behandeling en voor welk behandeldoel het een geschikt middel zou kunnen zijn. Daarnaast biedt de website informatie over implementatie en de gegevens van de producenten.

Contactgegevens

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
+31 (0)30 2910010
secretariaat@efp.nl

TechwijzerFZ