Terug

De Flexmonitor (training)

Flexibel, lerend, open en veerkrachtig blijven als team gaat niet vanzelf. Er is aandacht nodig voor het leren, het samenwerken, het beslissen en de veerkracht. Als dat lukt dan is het genieten! De Flexmonitor levert een wetenschappelijk onderbouwde methode om dat te bereiken.

Teams vertalen hun doelen in concrete indicatoren en houden een vinger aan de pols met de Flexmonitor. Het geeft richting voor de volgende stap van het team en het levert handvatten om algemene teamdoelen te concretiseren.

Elk team maakt zijn eigen monitor:

  • In een voorbereidingsbijeenkomst worden de kartrekkers voorbereid
  • Tijdens een dag per team wordt de monitor ingericht.
  •  De teams ontvangen maandelijks (of iets minder frequent) een vragenlijst en vervolgens een rapportage.
  • De kartrekkers worden door Trifier begeleid in een tweetal kartrekkersbijeenkomsten waarin de rapportages en interventies worden besproken.

Opleidingsduur

Drie dagen per team, monitoring gedurende een jaar.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Twee - drie dagen.

Aantal dagdelen zelfstudie

Niet van toepassing.

Vorm van de opleiding/training

In company.

Aanbieder

Trifier BV.

Contactgegevens .

info@trifier.nl 
www.trifier.nl 
0161 231118