Terug

SAPREA

Het SAPREA-model is de basis voor het methodisch leren werken met incidenten. Het biedt de individuele medewerker maar ook het team mogelijkheden om steeds beter te worden in het de-escaleren en het vertragen van incidenten.
 
SAPREA is een afkorting voor:
  • Signaleren; het signaleren van gedrag dat mogelijkerwijs tot een crisis leidt
  • Analyseren; welke betekenis heeft het gedrag
  • Plannen; wat is een geschikte interventie en wat is daarvoor nodig?
  • Reageren; de communicatie over en weer: gesprekstechniek, meebewegen, methodiek
  • Evalueren; terugkijken en leren van de situatie
  • Afwikkelen; nazorg en melden
Het model is een kapstok voor het professioneel handelen en leren van in situaties. Het wordt ingezet als analyse instrument bij incidenten.

 

Opleidingsduur

Twee dagen.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Twee dagen.

Aantal dagdelen zelfstudie

2 uur.

Vorm van de opleiding/training

In company.

Aanbieder

Trifier BV.

Contactgegevens