Terug

Tot Hier. En nu verder.

De training gaat over begrenzen binnen de relatie, voor medewerkers van organisaties die cliënten met (onder andere) agressieproblematiek behandelen. We maken gebruik van onderwijsleergesprek, uitwisseling van kennis en oefeningen met acteur. We geven niet alleen aandacht aan (de agressie door) de cliënt. We onderzoeken kritisch de persoonlijke reactie van de deelnemers op agressie en grensoverschrijding.

Opleidingsduur

Vier dagdelen.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Vier dagdelen. 

Aantal dagdelen zelfstudie

Geen.

Vorm van de opleiding/training

In company

Aanbieder

Expertisecentrum Pompeii

Contactgegevens

Weg door Jonkerbos 55 6532 CN Nijmegen
Postbus 31435 6503 CK Nijmegen
(024) 359 49 90