Terug

Vroegsignalering en de-escalerend werken (training)

De training Vroegsignalering en de-escalerend handelen geeft handvatten om vroegtijdig opbouwende spanning te signaleren en vanuit contact te de-escaleren.

Doelen

Na de training vroegsignalering en de-escalerend handelen kan de deelnemer:

  • De essentie van het SAPREA model benoemen;
  • Drie soorten gedrag beschrijven en de uitgangspunten voor de benadering noemen;
  • Het crisisontwikkelingsmodel beschrijven;
  • Het crisisontwikkelingsmodel toe te passen en interventies per fase benoemen;
  • Het conflictformat (AAA) toepassen; afstemming, afbakening, alternatief;
  • De modellen toepassen in een praktische situatie

Opleidingsduur

Twee dagen.

Aantal dagdelen contactonderwijs

Twee dagen.

Aantal dagdelen zelfstudie

Voorbereiden door casuïstiek te verzamelen.

Vorm van de opleiding/training

In company.

Aanbieder

Trifier BV.

Contactgegevens 

info@trifier.nl 
www.trifier.nl 
0161 231118