Terug

Vakmanschap Forensische Zorg - sleutel tot deskundigheid

Publicatie in het kader van de openbare les van Ruud van der Horst over vakmanschap in de Forensische Zorg. Hierin wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de forensische zorg, wordt het begrip vakmanschap nader geduid, ook specifiek in het kader van het werken in de forensische zorg. Ook worden de onderzoek- en onderwijsplannen voor het lectoraat nader toegelicht. 

Aanbieder

Hogeschool Rotterdam

Contactgegevens

Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
T: 010 - 794 0000