Terug

Vroegsignalering

In dit leertraject gaat de deelnemer gaat aan de slag met vroegsignalering van risicogedrag. De deelnemer leert deze vroegsignalering toe te passen, er behandeldoelen aan te koppelen en het gesprek met de cliënt aan te gaan. Op deze manier kan het gedrag van de cliënt gestabiliseerd worden en wordt recidivegedrag voorkomen.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

  • Wat het belang is van vroegsignalering;
  • Hoe je oog hebt voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
  • Hoe hij risico’s kan signaleren;
  • Dat risicofactoren gekoppeld kunnen worden aan concrete behandeldoelen.
  • Hoe hij het gesprek aan kan gaan met een cliënt;
  • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
  • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.