Terug

Forensic high & intensive care (FHIC)

Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.

In contact

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijk en angstige momenten voor de patiënten wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat je contact houdt wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker.

“Iets beters verzinnen dan opsluiten: je doet mensen onrecht aan als je ze in een situatie van extreme nood alleen laat en uit contact treedt .”

Werkboek en monitor

Het werkboek is een praktische omschrijving van de ideale situatie op een FHIC: welke patiënten zijn opgenomen? hoe ziet de behandeling eruit? hoe is de ketensamenwerking? welke mensen werken er? hoe worden zij aangestuurd? En ook: hoe start je een FHIC?
 
Achterin het werkboek staat de monitor, die een overzicht biedt van alle items waar een FHIC in de ideale situatie aan moet voldoen. De monitor wordt gebruikt bij het afnemen van de audits. Ook kan de monitor door professionals zelf gebruikt worden door een meting op de afdeling te doen en op die manier te bepalen waar de ontwikkelwensen liggen.
 

Contactgegevens

FHIC
info@fhic.nl
www.fhic.nl