Terug

Wet Forensische Zorg

Dit product is een volledige update van het traject Wettelijke kaders in de forensische zorg en laat de belangrijkste elementen zien uit de Wet Forensische Zorg die per 1 januari 2019 van kracht is.

Leerdoelen

Weten met welke wetgeving je te maken kunt krijgen bij een cliënt in forensische praktijk en hoe je hiermee omgaat.

 • Je weet welke forensische zorgtitels er zijn;
 • Je weet welke informatie nodig is bij de start van een ambulante behandeling;
 • Je weet welke informatie nodig is bij de start van een klinische behandeling;
 • Je weet welke verplichtingen er zijn bij de identiteitscontrole;
 • Je weet welke informatie de cliënt dient te ontvangen;
 • Je weet wat het belang is van de driepartijenovereenkomst;
 • Je weet welke gegevens je wanneer met derden mag delen tijdens de behandeling;
 • Je weet wanneer er sprake moet zijn van een behandelovereenkomst;
 • Je weet wat je moet doen bij overtreding van voorwaarden;
 • Je weet wat de gevolgen kunnen zijn van het overtreden van voorwaarden;
 • Je weet wat je moet doen als de cliënt het niet eens is met het behandelplan;
 • Je weet welke mogelijkheden tot vrijheidsbeperking er zijn binnen een FPK;
 • Je weet welke mogelijkheden tot vrijheidsbeperking er zijn binnen een FPC;
 • Je kent de procedure omtrent verlof;
 • Je weet wie eindverantwoordelijk is voor verlof;
 • Je bent bekend met het tijdelijk opschorten van de maatregel;
 • Je weet wat je moet doen bij ongeoorloofde afwezigheid bij ‘tbs met voorwaarden’;
 • Je weet wat je moet doen bij ongeoorloofde afwezigheid bij ‘tbs met dwangverpleging’;
 • Je bent bekend met het beroepsgeheim;
 • Je weet welke verplichtingen en rechten je hebt in de rechtszaal als getuige-deskundige;
 • Je bent bekend met het verschoningsrecht;
 • Je weet wat je kunt doen bij agressie op de werkvloer;
 • Je weet welke wegen er zijn bij einde termijn forensische zorgtitel ter continuïteit van de zorg.