Terug

Wet verplicht GGZ (Wvggz)

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) biedt het Rino een e-learning aan over de toepassing van de nieuwe Wet verplichte ggz. Met het doorlopen van deze e-learning breng je snel en gericht je kennis over de nieuwe wetgeving op peil en heb je als psychiater, geneesheer-directeur en arts-assistent handvatten voor toepassing van de wet in de praktijk. 

Naar de e-learning