Organisatiewijzer

De Organisatiewijzer geeft organisaties inzicht in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten. De resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de status van forensisch vakmanschap binnen jouw organisatie. De Organisatiewijzer is geen beoordelingsinstrument, de uitkomsten geven handvatten voor een gesprek met elkaar over goede punten en verbeterpunten.

Naar de Organisatiewijzer

Hoe gebruik je de Organisatiewijzer?

  • De Organisatiewijzer wordt ingevuld door medewerkers in verschillende functies (uitvoerend, leidinggevend en ondersteunend). De Organisatiewijzer kan ingezet worden naar de behoefte van de organisatie, bijvoorbeeld voor de hele organisatie, voor een locatie of voor een team. Het is handig om dit van te voren te bepalen en een deadline af te spreken wanneer iedereen het ingevuld moet hebben. 
  • Één persoon vraagt een pincode voor de organisatie of het team die de Organisatiewijzer wil gebruiken en verspreid deze onder de collega's. Belangrijk is om bij het aanvragen van deze pincode zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke organisatie of team de wijzer in gaat vullen.
  • Deze pincode kan gebruikt worden om de Organisatiewijzer in te vullen, maar ook om de resultaten te bekijken. Daarbij is zichtbaar hoeveel collega's de wijzer hebben ingevuld.