Terug

Tip uit de praktijk: Ontwikkelwijzer

Publicatiedatum: 26 september 2022

De Forensische Werkplaats staat vol leer- en ontwikkelmiddelen. Op zoek naar inspiratie? Elke maand vragen we iemand uit de praktijk hoe in hun organisatie een leermiddel uit de Forensische Werkplaats wordt gebruikt. 

Ton Verlinden is directeur bij Doorpakkers. Hij vertelt over het leermiddel waar hij enthousiast over is: de Ontwikkelwijzer

Een belangrijk inzicht is dat je een moment stilstaat bij jouw ontwikkeling als professional

We leerden de Ontwikkelwijzer kennen met de lancering van de website Forensisch Vakmanschap op de Dag van de Forensische Zorg. We waren gelijk enthousiast, want het past mooi in onze ontwikkeling als organisatie. We herschreven net op dat moment ons opleidingsbeleid en dit gaf richting aan onze visie op ontwikkeling. 

De Ontwikkelwijzer is een fijn middel om inzicht te krijgen in jouw uitdagingen als professional. Ook als leidinggevende geeft het handvatten voor ontwikkelgesprekken met medewerkers. Als management krijgen we zo ook meer inzicht in de leerbehoefte. Ik verwacht dat we met het resultaat nog gerichter kunnen inzetten op de individuele én de teamontwikkeling, omdat mensen kunnen kiezen uit aanbod bij het thema waarop ze willen ontwikkelen. Ze kiezen daarmee een vorm die bij hun past. Of dit nu een podcast, of een cursus is.

We waren al bekend met de Forensische Leerlijn en de Ontwikkelwijzer geeft ons richting. 

De tip die Ton wil meegeven aan andere organisaties of professionals in de forensische zorg?

 
Geef medewerkers de tijd en de ruimte om de Ontwikkelwijzer in te vullen. En voor de medewerker: pak die kans! Het is interessant om van elkaar te horen hoe het wordt ingevuld en gebruikt. Bespreek resultaten onderling.
Werken jullie in de organisatie met leermiddelen die voor meer mensen interessant kunnen zijn? Deel dit met ons en misschien kan dit leermiddel opgenomen worden in de Forensische Werkplaats zodat het hele forensische zorgveld hier mee geholpen is!