Terug

Tip uit de praktijk: Rafa Rafa

Publicatiedatum: 3 maart 2023

De Forensische Werkplaats staat vol leer- en ontwikkelmiddelen die leren ook heel leuk kunnen maken. Elke maand vragen we iemand uit de praktijk hoe in hun organisatie een leermiddel uit de Forensische Werkplaats wordt gebruikt. De tip van deze maand gaat over hoe het spel Rafa Rafa kan worden ingezet om personeel te laten ervaren hoe de rol van cliënt kan voelen.

Tessie Vermeulen is forensische begeleider bij GGZ WNB (binnenkort start ze bij Humanitas als trajectbegeleider forensische zorg) maar van oorsprong is ze bewegingsagoog. Vanuit die achtergrond kent ze het spel Rafa Rafa.  

Voor dit spel wordt de groep opgedeeld in twee groepen met beide een eigen locatie en een cultuur met eigen leefregels. Bij elke groep is een spelgebeleider en er zijn een of meerdere gespreksleiders. Na ongeveer 15 minuten het spel spelen binnen de eigen cultuur, wordt iemand in de andere groep geplaatst. Terwijl je regels van die groep en cultuur niet kent ervaar je wat er gebeurt. 

Vervolgens stelt de gespreksleider (bij GGZ WNB is dit een geestelijk begeleider) verdiepende vragen aan de persoon die in die andere groep werd geplaatst. Hoe was dit? Wat doet dit met je?

Doel van het spel

Inlevingsvermogen in hoe het is voor cliënten in de forensische zorg is het hoofddoel. Dit spel maakt inzichtelijk hoe het kan zijn als je op een plek wordt geplaatst, met mensen die je niet kent, waar je de regels niet snapt en er toch vanalles van je verwacht wordt. Hoe belangrijk communicatie en duidelijkheid is. 

Daarnaast geeft het inzicht in je eigen gevoelssituatie, waar voel jij je prettig bij of wat ervaar je juist als intens. Tijdens de nabespreking kan er worden stil gestaan bij taken en rollen die teamleden in het spel hebben. Deze kunnen parallel lopen aan rollen binnen het team. Dat maakt het laagdrempelig om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die niet helemaal lekker lopen. 

Hoe is het om dit spel te spelen?

Er wordt ook veel gelachen tijdens het spelen en soms is er ook weerstand. "Het kan voelen alsof je iets achterlijks aan het doen bent als je nog in je eigen cultuur zit".  Achteraf zijn de reacties altijd positief en zijn mensen enthousiast. Het heeft bijvoorbeeld als effect gehad dat de professionals die op de FHIC werken zelf ervaarden hoe belangrijk die eerste 5 minuten van opnamen zijn.  

Ben jij enthousiast? 

Rafa Rafa is online te koop, bijvoorbeeld via deze link of hieronder te downloaden. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@forensischvakmanschap.nl dan zetten wij je vraag door naar Tessie. 

Spelregels

Speelkaarten en regels

figuurtjes