Rol EFP

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht.

Voor het project Forensisch Vakmanschap betekent dit dat het EFP het project beheert, het projectmanagement uitvoert en verantwoordelijk is voor de verdere uitbouw van Forensisch Vakmanschap. Dit doet het EFP in samenhang met de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Forensische Zorg. Forensisch Vakmanschap is één van de vijf pijlers in dit kader.

Met de inzet van het EFP aan Forensisch Vakmanschap draagt het EFP bij aan verdere kwalitatieve ontwikkeling van forensische zorg en zorgprofessionals. Het EFP onderhoudt contact met het werkveld, onderzoekt waar het werkveld behoefte aan heeft, brengt als dat nodig is experts en partijen samen en zorgt dat er producten worden opgeleverd die bijdragen aan gebruik, invulling en uitbreiding van Forensisch Vakmanschap. 

Contactpersonen bij het EFP voor Forensisch Vakmanschap zijn:

Daniek Nellissen – projectleider
Marjolein Ausems – projectcoördinator
Ruud van der Horst – wetenschappelijk adviseur