Terug

De-escalatie: meer dan een interventie!

In dit artikel geven Minco Ruiter en Petra Schaftenaar het verschil weer tussen de-escalerende technieken en een de-escalerende cultuur en wat er nodig is om deze de-escalerende cultuur te optimaliseren.

Inhoud

Professionals in de forensische zorg krijgen in het werk te maken met ethische dilemma's, passieve of actieve weerstand, agressie en zijn dagelijks bezig met het creeëren van een veilige (werk)omgeving. De werkrelatie die met cliënten wordt opgebouwd speelt hierin een grote rol.

Een professional in de forensische zorg krijgt in het werk te maken cliënten met uiteenlopende persoonlijkheidskenmerken, psychopathologie en delictachtergronden. Dit brengt in spanningsvolle situaties verschillende risico's met zich mee. Het is belangrijk om cliënten te ondersteunen in het herkennen van risicogedrag en acute risico's in te kunnen schatten. Onder risicobewust werken vallen alle kennis en vaardigheden omtrent vroegsignalering, risico-inschatting en de risicotaxatie-instrumenten.

Om cliënten te kunnen activeren en motiveren tot gedragsverandering, is begeleiding en behandeling op maat essentieel. Dit onderdeel heeft betrekking op de kennis en vaardigheden omtrent herstelgericht werken en het werken met begeleidings- en behandelplannen.

Contactgegevens

Petra Schaftenaar
www.metiszorg.nl
pschaftenaar@metiszorg.nl