Over Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg. Het is ontwikkeld door én voor de professionals in de forensische zorg.

Forensisch Vakmanschap bestaat uit drie onderdelen:

  1. De Ontwikkelwijzer helpt zorgprofessionals inzicht te krijgen in hun vakkennis en vaardigheden en hun eigen leerproces vorm te geven.
  2. De Organisatiewijzer geeft jullie organisatie inzicht in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten en biedt handvatten om die eventueel te verbeteren.
  3. De Forensische Werkplaats biedt allerlei praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer. Organisaties kunnen eigen middelen en ‘best practices’ delen.

Forensisch Vakmanschap is ontwikkeld als programma onder de Taskforce Forensische Zorg. De Taskforce heeft in de periode 2018-2021 gewerkt aan verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg.

Op 24 mei 2022 is Forensisch Vakmanschap gelanceerd tijdens de Dag van de Forensische Zorg. Dat was tegelijkertijd het einde van het programma Forensisch Vakmanschap. De programmaleden waren: Petra Schaftenaar (programmaleider) - Metis Zorg, Daniek Nellissen - projectleider bij het EFP, Kees Spitters - beleidsmedewerker opleiden en ontwikkelen bij de Nederlandse ggz, Paul Westmeijer - adviseur.

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft het beheer en de verdere uitbouw van Forensisch Vakmanschap overgenomen. 

Meer over de rol van het EFP