Terug

Risicomanagement LVB (handreiking)

Binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg is er, net zoals dat in de forensische psychiatrie het geval is, een groot aantal cliënten dat risicovol en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Bij risicotaxatie en -management van risicovol (delict) gedrag worden echter het sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en specifieke tekorten in adaptieve vaardigheden van cliënten met een LVB nog onvoldoende meegewogen. Voor een accurate inschatting van het recidiverisico en het risico-management dat aansluitend hierop moet worden ingezet, is de integratie van het risicodenken en het functioneringsniveau van belang. Met behulp van deze handreiking kan het niveau van functioneren van (forensisch) psychiatrische cliënten met een LVB, wat betreft hun sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en adaptieve vaardigheden worden geanalyseerd. Met behulp van een dergelijke analyse kan worden gekeken naar de samenhang hiervan met risicofactoren en risicotaxatiescores, om daarop het uiteindelijke risicomanagement op aan te passen.

Contactgegevens

KFZ
info@kfz.nl
www.kfz.nl